SPLOŠNI POGOJI ŠPELA DANCE CENTRA

Besedila, fotografije, grafike, tehnični ter oblikovalski elementi, podatki in informacije na tej spletni strani – skupaj z izvorno kodo, grafično podobo in zgradbo spletne strani – so v izključni lasti Spela Dance Centra; blagovna znamka je zaščitena, avtorske pravice so pridržane. Dokumenti na spletni strani so namenjeni izključno osebni rabi, zato brez dovoljenja ne celote ne posameznih delov ni dovoljeno kopirati ali kakor koli javno objavljati. Uporabnik jih ne sme javno predstavljati, tudi v izobraževalne namene ne. Prepovedano je tudi spreminjanje prenesenega gradiva.
Uporabniki spletne strani z vsako nedovoljeno uporabo kršijo določbe Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

  1. INFORMACIJE IN SVETOVANJE

Vse informacije o trajanju vadb, pedagogov in o cenah Špela Dance centra lahko preverite na www.speladance.com ali na telefonu  recepcije 0590 63 665, v času uradnih ur med 16.00 in 20.00 uro. Vsa dodatna vprašanja pa pri Špeli na 0590 63 665.

  1. REZERVACIJA TERMINA

Poteka s predplačilom željene vadbe. V primeru, da se skupina napolni, se za vse željne vadbe, najde drugi ustrezni termin.

  1. ČLANSTVO

ZA ČLANE:

Član Špela Dance centra postane posameznik, ki ob vpisu izpolni pristopno izjavo, s svojimi osebnimi podatki in prijavnico za posamezni program. Podatki se vnesejo v računalniško bazo. Ob plačilu članarine 10 €, vsi člani prejmejo INDETIFIKACIJSKO IZKAZNICO, s katero se je potrebno predstaviti receptorju, pri vstopu v prostore Špela Dance Centra.

ZA NEČLANE:

Vsak posameznik, ki ne želi postati član Špela Dance Centra, ob vpisu izpolni prijavnico za posamezni program, s svojimi osebnimi podatki. Podatki se vnesejo v računalniško bazo. Ob plačilu 5 €, posameznik prejme INDETIFIKACIJSKO IZKAZNICO, s katero se je potrebno predstaviti receptorju, pri vstopu v prostore Špela Dance Centra.

  1. CENIK IN PLAČILO STORITEV

Plačilo vadnin posameznih vadb se plačuje pred začetkom tečaja. V primeru neplačane vadbe, se posameznik vadb ne sme udeležiti, razen v primeru posebnih dogovorov.

Možnosti plačila so z bančnimi karticami in gotovino.

Denarja za neizkoriščene vadbe se ne da prenesti v naslednji mesec, prav tako se ne vrača denarja.

Urnik plačila poteka pred ali po vadbi. Vsakič, ko posameznik koristi predzadnjo vadbo, je naloga receptorja, da ga opomni, da je bo kmalu pokoristil plačane vadbe.

  1. NEZGODNO ZAVAROVANJE

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno.

  1. OBISK VADB

Na vadbo naj pride posameznik 5 minut pred vadbo. Garderobe so namenjene menajvi oblačil, ki so udobne in primerne za vadbo. Vadeči NIKOLI ne vstopajo v dvorano pred plesnim pedagogom. Ko vadeči zapusti plesno dvorano, spoštuje hišni red in ne moti ostalih vadečih.

Otroke lahko straši spremijo v dvorano (brez obutve) ali jih počakajo v recepciji do konca vadbe. Med tem spoštujejo hišni red in ne motijo ostalih vadečih.

V tečaje vpisujemo do polne zasedenosti vadbe. V primeru, da je število udeležencev premalo, se skupine združujejo. V primeru, da je število udeležencev preveliko, se odpre nova skupina.

  1. URNIK

Pridržujemo si pravico do spreminjanja urnika čez leto in trajanje vadb glede na zasedenost terminov. O spremembah bomo vse vadeče pravočasno obvestili pisno in ustno.

  1. ČISTOČA DVORAN

Vadeči morajo biti primerno oblečeni in preobuti. V primeru, da se oprema pozabi, se najde najboljša rešitev upoštevanja pravil hišnega reda in dobrega počutja vadečega.

  1. UPOŠTEVANJE PRISOTNOSTI

Ker Špela Dance Ceter ponuja veliko različnih možnosti koriščenja programov, si zato pridržuje pravico, da v primeru nenapovedane odsotnosti, denar pretekle vadnine zadrži. Neizkoriščene obiski se lahko dodajo k novi kupljeni mesečni karti (velja le za mesec nazaj).

  1. GARDEROBA

Garderobe niso pod video nadzorom, zato vsak posameznik dgovarja za svoje stvari, v garderobnih omaricah in v garderobi, na lastno odgovornost. Priporočljivo je, da vrednejše stvari odnese posameznik s seboj v plesno dvorano.

Stvari, ki jih posameznik pusti v recepciji, jih pusti na lastno odgovornost in recepija ne odgovarja za njih.